OBJEVTE
NOVÉ ROZMĚRY

Vizionářské myšlenky potřebují výkonná řešení:
Dari® by Goldschmidt.

Naše databázové řešení Dari® - Data acquisition for rail infrastructure (Sběr dat pro železniční infrastrukturu) - nám umožňuje dosáhnout vyšší technologické kvality, efektivity a udržitelnosti našich produktů. Dalším logickým krokem společnosti Goldschmidt je tedy propojení moderních a výkonných samostatných řešení a vytvoření digitální sítě inteligentních produktů.

Progresivní a inovačně průlomová technologie Dari® dodává produktům společnosti Goldschmidt jedinečnou hodnotu. Vyzkoušejte nový rozměry na železničních stavbách. S Dari® by Goldschmidt.

Goldschmidt digitalizuje - s tímto mottem společnost Goldschmidt Group v posledních letech vytvořila zcela nové standardy kvality, spolehlivosti, transparentnosti a efektivity pro výstavbu a údržbu moderních železnic.

Na základě digitálních řešení pro naše stroje a produkty, které využívají digitální aplikaci Goldschmidt, se zrodila nová smělá vize digitální sítě propojující skupinu inteligentních strojů. Na počátku nového průmyslového standardu bylo hledání nové dimenze pro stavby železničních tratí. Objevilo se mnoho zajímavých otázek, které vedly k progresivním odpovědím a staly se hnací silou pro vývoj našich výrobků Dari®.

Co kdyby stroje pracující na trati uměly v budoucnu nejen digitalizovat svá provozní a kontrolní data, ale mohly je také ukládat a archivovat v reálném čase?

Na zítřek myslíme už dnes

Co, kdybychom v budoucnu mohli generovat okamžité předpovědi a spouštět automatické kontroly a analýzy procesů - díky nové transparentnosti, kterou umožní síťové propojení dat měření a kontroly?

Chytře myslíme na budoucnost

Kdyby se tak inteligence jednotlivých zařízení mohla stát globální inteligencí celé sítě?

Od informací ke znalostem

Co kdyby se datové toky ze zařízení, strojů, personálních a pracovních procesů daly automaticky zpracovat a systematizovat v síti a přispěly tak k ještě vyšší bezpečnosti na trati?

Bezpečnost především

Kvalita odpovídající moderním technologiím

Dari® umožňuje vytvoření denního hlášení ze stavby trati na základě dat měření a svařování, které lze digitalizovat a centrálně uložit v reálném čase. V Dari® si mohou všechny příslušné zájmové skupiny zobrazit důležité výkonnostní ukazatele o společnosti a projektu, např. pracovní časy, číslo lokace nebo zakázky. Shromážděná data, která jsou již dnes komplexně zdokumentována v digitální aplikaci Goldschmidt, budou v budoucnu tvořit centrálně přístupnou informační databázi.

Všechny produkty společnosti Goldschmidt, které jsou kompatibilní s Dari®, již obsahují základní balíček. Další funkce a vlastnosti jsou volitelné. Rádi vám poradíme, jak určit ty nejpraktičtější kombinace a funkce pro vaše projekty.

Registrovat nyní

Chytrá řešení pro železnici

Spolu s vámi dokáže společnost Goldschmidt čelit všem výzvám moderní železniční mobility a zajistit bezpečnost, udržitelnost, odolnost a prvotřídní kvalitu vašich tratí. Stejně jako u svařovacího postupu Original Thermit® je společnost Goldschmidt průkopníkem i v oblasti údržby, kontroly a digitalizace. Pokračujeme ve zdokonalování procesů a prodlužování životního cyklu železničních tratí. Díky rozsáhlým znalostem železniční infrastruktury, globální odbornosti a mezioborovému myšlení může společnost Goldschmidt vytvářet řešení šitá na míru svým zákazníkům. Mezinárodní zastoupení společnosti Goldschmidt vám otevírá přístup k celému našemu portfoliu – s jediným cílem: vést vaši železniční infrastrukturu do budoucnosti.